ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5 Δεκεμβρίου 2013
 

Παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου και 8 δόσεις η νέα διορία για τα αυθαίρετα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, 12:58
Αυθαιρετα Ενιαιος φορος ημιυπαιθριοι

Περιθώριο δύο μηνών για να τακτοποιήσουν την υπαγωγή τους στο νέο νόμο των αυθαιρέτων με δυνατότητα εξόφλησης των προστίμων σε δόσεις που φτάνουν έως τα 8,5 χρόνια έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Εφόσον παρέλθει το α΄ εξάμηνο από την ισχύ του νόμου που λήγει στις αρχές Φεβρουαρίου οι δόσεις πέφτουν στα 7 χρόνια.

Το ίδιο χρονικό διάστημα τακτοποίησης (έως 6 Φεβρουαρίου 2014) προσδιορίζεται και για όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις χωρίς όμως να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

«Η Πολιτεία δεν θα επιδείξει πλέον καμία ανοχή σε τυχόν προσπάθεια δημιουργίας νέας γενιάς αυθαιρέτων . Ο νέος νόμος είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τους πολίτες να δηλώσουν το αυθαίρετό τους ώστε να ωφεληθούν από πολλές δόσεις στην αποπληρωμή του προστίμου και από εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 85%, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»,ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης.

Σε εγκύκλιο του το υπουργείο ανακοίνωσε πως η προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων από τον παλιό νόμο (4014/2011) στο νέο (4178/2013) για όσες δηλώσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή βρίσκονταν σε κατάσταση αρχικής υποβολής παίρνει παράταση μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου του 2014.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Καλαφάτης όσοι ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου έως τις αρχές Φεβρουαρίου θα μπορέσουν κα καταβάλλουν τις δόσεις σε 8 χρόνια.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τη νέα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/11, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στο ν. 4178/13 μπορεί να κάνει ο καινούργιος ιδιοκτήτης.

Στις επιπλέον διευκρινίσεις που παρέχει το υπουργείο για τα αυθαίρετα περιλαμβάνονται:

- Η δυνατότητα διευθέτησης εκκρεμοτήτων από το νόμο για τους ημιυπαίθριους από τις υπηρεσίες δόμησης μόνο όμως στην περίπτωση που η ανεξόφλητη οφειλή υπολείπεται των 50 ευρώ.

- Η ιδιότητα του τρίτεκνου και του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και με αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

- Κατά τη διαδικασία υπαγωγής ο ιδιοκτήτης καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής, ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός περιγράφει στην τεχνική έκθεση την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη χρήση μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός υποβάλλει αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου.

- Σε περιπτώσεις κληρονομιάς ακινήτων με αυθαιρεσίες, όταν στο έντυπο Ε9 του αποβιώσαντος αναφέρεται η αυθαίρετη κατασκευή και ο χρόνος κατασκευής της, τότε θεωρείται δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.

- Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.7.2011, μετά την υπαγωγή τους στον Ν. 4178/13 εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων και δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, οποιοσδήποτε φόρος και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη κτλ.). Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αναδρομική απαλλαγή για κατασκευές που νομιμοποιούνται με τον 4178/13 λήγει στις 8.8.2013, ενώ για όσες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τακτοποίησης με τον 4014/11 λήγει στις 21.9.2011.

- Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4178/2013 επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4178/13). Επομένως καταργείται κάθε σχετική διάταξη της υπ” αριθ. οικ. 9070/12.2.2013 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν. 4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)».