ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5 Δεκεμβρίου 2013
 

Ενίσχυσης της Απασχόλησης στον Αγροτουρισμό

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, 15:23
ptolthpzul529c4354b1567

Eνημερωτική ημερίδα για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο της πράξης: «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης στον Αγροτουρισμό και Διασύνδεση με το Προϊόν της Περιοχής»που υλοποιεί στους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, πραγματοποιεί το απόγυεμα,  η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (AGROMOTION)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00 €.

Η ημερίδα που διοργανώνεται από την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης AGROMOTION, θα γίνει στα Καλάβρυτα στις 5 το απόγυεμα, υπό την παρουσία  εκπροσώπων όλων των εταίρων της AGROMOTION, ενώ θα παρευρεθεί και  εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Πράξη «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης στον Αγροτουρισμό και Διασύνδεση με το Προϊόν της Περιοχής» έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και στοχεύει στην προετοιμασία των ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013 η αστική μη κερδοσκοπική Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (AGROMOTION)», αποτελούμενη από τους παρακάτω φορείς:

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) (συντονιστής εταίρος)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. (πρώην Π.Ε.Σ.)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (πρώην Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΙΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

DATA RC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ